COFOLA 2021. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců, část 3

Michal Janovec (ed.), Jan Malý (ed.), Josef Šíp (ed.), Jakub Pohl (ed.), Marika Zahradníčková (ed.)
Anotace

Sborník zahrnuje příspěvky ze sekcí: Statické a dynamické aspekty trestního práva, Marketing v právu, Práva na označení v měnícím se světě, Právnické osoby na prahu nové doby, Zelená dohoda pro Evropu – šance pro zezelenání právní úpravy?, Energy Law and Environmental Law in times of Climate Emergency.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8628-9
Počet stran 670
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Slovenština

Podobné publikace