Veřejná služba a veřejný ústav ve francouzském právu správním a pojem veřejného ústavu v právu československém

Otakar Klapka

Podobné publikace