Mothers – Grandmothers – Daughters? Reconciling Labour Market Integration with Care Responsibilities in Brno

Steven Saxonberg, Martina Kampichler, Miroslava Janoušková
Anotace

Osobní celodenní péči o děti mladší tří let má zajišťovat matka. Starším členům rodiny, kteří potřebují podporu, má být umožněno zůstat ve svém přirozeném prostředí co nejdéle. Kniha se zaměřuje na tyto dvě ústřední normy péče a zkoumá, jak jsou institucionalizovány v rámci souvisejících politických opatření a jak případně ovlivňují životy žen v České republice a konkrétně v Brně, zvláště pak jejich šance na pracovním trhu. Ačkoli se tyto dvě normy vztahují k velmi odlišným životním situacím, mají společného jmenovatele. Tím je fakt, že obě vyvolávají potřebu (neformální) péče, jež je připisována převážně ženám, které ji poskytují, a to v roli matky, babičky nebo dcery. Prezentovaný výzkum se uskutečnil v rámci projektu financovaného Evropskou unií pod názvem „Vliv lokálních systémů sociálního zabezpečení na participaci žen na trhu práce a sociální soudržnost“ (FLOWS).

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6712-7
Počet stran 198
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Webová stránka Přejít na www
Návrh obálky Jarmila Marvanová
Jazyky Angličtina

Podobné publikace