Management sportu – teorie, případové studie, kvalita

Jana Nová
Anotace

Monografie je rozdělená do tří kapitol. První a nejobsáhlejší kapitola se věnuje postavení managementu sportu jako specifického studijního a vědního oboru. Zvláštní pozornost je věnována předmětu studia, metodologii a terminologii managementu sportu, s cílem zdůvodnit jeho zařazení k mateřské vědní disciplíně – kinantropologii. Stupeň vývoje vědního oboru management sportu je dokumentován od roku 1979 prostřednictvím přehledu nejvýznamnějších názorů v této oblasti. Zralost vědního oboru je dokumentována analýzou reprezentativních přístupů k vymezení toho, co lze považovat za vědu a co už nikoli. Přístupy jsme využili proto, abychom si vytvořili vlastní pohled a úsudek o tom, zda může být management sportu považován za vědu.

Druhá kapitola monografie je věnována diskuzi k tématice využívání případových studií ve výuce managementu sportu v návaznosti na specifické črty generace Y. Jak uvádíme v první kapitole, jedním z paradigmat současného managementu ve sportu je to, jestli je generace přelomu tisíciletí jedinečná v porovnání s předchozími generacemi a do jaké míry by měly být kulturní, pedagogické a technologické odlišnosti této generace zakotveny v programech managementu sportu.

Třetí kapitola se věnuje tématu, které souvisí s problematikou zavádění systémů kvality ve sportovních organizacích. Je to téma, kde se při vytváření vlastních přístupů a teorií specifických pro oblast managementu sportu uplatňuje induktivní přístup, a proto jsme považovali za užitečné prezentovat ho jako součást monografie, která je věnována hodnocení zralosti vědního oboru – management sportu.

Jana Nová
Autor
Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6780-6
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 153
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Webová stránka Přejít na www
Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (HTML)