O jednoduchém Geigerově počítači α-částic pro biologické účely / A simple Geiger counter for biological purposes

Ferdinand Herčík

Podobné publikace