Zkrácení intervalu PR s deformací komplexu komorového / Raccourcissement de l'intervalle PR avec déformation du ventriculogramme

Miloš Štejfa

Podobné publikace