Vliv radioaktivního záření na permeabilitu Spirogyry / L'influence de l'irradiation radioactive sur la permèabilité des cellules de la Spirogyra

Vilém Kilian

Podobné publikace