Právo a environmentální problémy

Vendula Zahumenská
Anotace

Publikace Právo a environmentální problémy se věnuje obecným otázkám práva životního prostředí. Zaměřuje se především na otázky související s účastí veřejnosti při ochraně přírody a krajiny, neopomíjí však ani ostatní problémy. V jednotlivých kapitolách čtenář najde nejen stávající právní úpravu týkající se stavebního práva, práva shromažďovacího či sdružovacího nebo posuzování vlivů na životní prostředí, ale také mnoho odkazů na významná rozhodnutí českých soudů, zejm. Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. Teoretickou rovinu publikace tak osvěžuje pohled do praxe, který ukazuje, že ochrana životního prostředí může mít mnoho podob.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7129-2
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 211
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7130-8
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čestina, Angličtina
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.