Somatopedické simulační techniky a intervence. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.)

Dagmar Opatřilová
Anotace

Název anglicky: Stimulation techniques and intervention in education of individuals with physical impairment

Omezená, narušená hybnost nebo podstatně snížená schopnost pohybu ztěžuje výchovně vzdělávací proces a přípravu na povolání. Vzhledem k inkluzivním trendům v naší společnosti tak vzniká potřeba vytvořit opory, které usnadní učitelům, asistentům pedagoga a vychovatelům práci s osobami s tělesným postižením. Podstatná část e-knihy je zaměřena na přesah podpory do procesu vzdělávání a klade si za cíl sumarizovat a prezentovat možné intervence a kompenzace. Studijní materiál by měl usnadnit orientaci v daném okruhu problémů a pomoci studentům a speciálním pedagogům i dalším řešit obtíže v oblasti podpory jedinců s tělesným postižením.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9345-4
Počet stran 86
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Návrh obálky Štěpán Hulc
Jazyky Čeština
Reference

A different view. A manifesto from the Geographical Association. Sheffield: Geographical Association. Retrieved from: https://www.geography.org.uk/write/MediaUploads/Support%20and%20guidance/GA_ADVBookletFULL.pdf

Abell, S. K. (2000). International perspectives on science teacher education: An introduction. In S. K. Abell (Ed.).  Science Teacher Education (pp. 3–6). Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/0-306-47222-8

Act No. 395/1991 Coll., on School Recovery Facilities.

Adami, M. F., & Kiger, A. (2005). The use of triangulation for completeness purposes. Nurse Researcher (through 2013)12(4), 19. https://doi.org/10.7748/nr2005.04.12.4.19.c5956

Adkins, C., & Simmons, B. (2002). Outdoor, Experiential, and Environmental Education: Converging or Diverging Approaches? Charleston, WV: ERIC Digest.

Becker, P., Humberstone, B., & Schirp, J. (2018). (Eds.). The changing world of outdoor learning in Europe. Oxon and New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315170671

Bednarz, S. W., Heffron, S., & Huynh, N. T. (Eds.). (2013). A road map for 21st century geography education: Geography education research (A report from the Geography Education Research Committee of the Road Map for 21st Century Geography Education Project). Washington, DC: Association of American Geographers.

Bělecký, Z., & Hausenblas, O., et al. (2007). Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický.

Berman, D. S., & Davis-Berman, J. (2005). Positive psychology and outdoor education. Journal of Experiential Education28(1), 17–24. https://doi.org/10.1177/105382590502800104

Bičík, I. (2009). Zamyšlení nad proměnami českého vzdělávání. Geografické rozhledy, 19(1), 24–25.

Biddulph, M., Lambert, D., & Balderstone, D. (2015). Learning to teach geography in the secondary school: A companion to school experience. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315771274

Biggs, J. (1999). Teaching for Quality Learning at University. Buckingham: Society for Research into Higher Education and Open University Press.

Bláha, J. D., & Hátle, J. (2014). Tvorba náčrtů a plánků ve výuce geografie. Geografické rozhledy 24(4), 13–14.

Bland, K., Chambers, W., Donert, K., & Thomas, T. (1996). Fieldwork in the School. In P. Bailey & P.Fox (Eds.). Geography Teachers‘ Handbook (pp. 165–175). Sheffield: Geographical Association.

Bogner, F. X. (2002). The influence of a residential outdoor education programme to pupil’s environmental perception. European Journal of Psychology of Education17(1), 19–34. https://doi.org/10.1007/BF03173202

Borić, E., & Škugor, A. (2014). Achieving Students’ Competencies Through Research-Based Outdoor Science Teaching. Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis Za Odgoj I Obrazovanje, 16(1), 149–164.

Boss, J. A. (1999). Outdoor Education and the Development of Civic Responsibility. Charleston, WV: ERIC Digest.

Boyes, M. (2000). The place of outdoor education in the health and physical education curriculum. New Zealand Physical Educator, 33(2), 75.

Bransford, J. D., Brown, A., & Cocking, R. (1999). How people learn: Mind, brain, experience, and school. Washington, DC: National Research Council.

Bransford, J. D., Sherwood, R. D., Hasselbring, T. S., Kinzer, C. K., & Williams, S. M. (1990). Anchored instruction: Why we need it and how technology can help. Cognition, education, and multimedia: Exploring ideas in high technology12, 1.

Brookes, A. (2002). Lost in the Australian bush: Outdoor education as curriculum. Journal of Curriculum Studies34(4), 405–425. https://doi.org/10.1080/00220270110101805

Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. Educational researcher18(1), 32–42. https://doi.org/10.3102/0013189X018001032

Brown, K. M. (2014). Spaces of play, spaces of responsibility: Creating dichotomous geographies of outdoor citizenship. Geoforum, 55, 22–32. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2014.05.002

Bruner, J. S. (1960). The Process of Education. Cambridge MA: Harvard University Press.

Cachelin, A., Paisley, K., & Blanchard, A. (2009). Using significant life experience research to inform program evaluation: A case study of The Nature Conservancy’s Wings & Water wetlands education program. Journal of Environmental Education, 40(2), 2–14. https://doi.org/10.3200/JOEE.40.2.2-14

Carbaugh, D., & Hastings, S. O. (1992). A role for communication theory in ethnography and cultural analysis. Communication Theory2(2), 156–165. https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.1992.tb00035.x

Caton, D. (2006). Real world learning through geographical fieldwork. In D. Balderstone (Ed.). Secondary Geography Handbook (pp. 60–71). Sheffield: Geographical Association.

Cicourel, A. V. (1964). Method and Measurement in Sociology. New York: Free Press.

Cook, V. A., Phillips, D., & Holden, J. (2006). Geography fieldwork in a ‘risk society’. Area, 38(4), 413–420. https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2006.00707.x

Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2007). Designing and conducting mixed methods research (2nd ed.). Los Angeles: SAGE.

Crompton, J. L., & Sellar, C. (1981). Do outdoor education experiences contribute to positive development in the affective domain? The Journal of Environmental Education12(4), 21–29. https://doi.org/10.1080/00958964.1981.9942638

CTGV (The Cognition and Technology Group at Vanderbilt). (1990). Anchored instruction and its relationship to situated cognition. Educational Researcher, 19(6), 2–10. https://doi.org/10.3102/0013189X019006002

Czesaná, V., Matoušková, Z., Havlíčková, V., Šímová, Z., Kofroňová, O., Lapáček, M., ... & Žáčková, H. (2009). Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2007–2008. Analýza. Část – kvalita lidských zdrojů. Praha: Národní observatoř zaměstnání a vzdělání NVF, Centrum výzkumu konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Činčera, J., & Holec, J. (2016). Outdoor education in formal education. Envigogika11(2), 1–19. https://doi.org/10.14712/18023061.533

Dietary Guidelines 2015–2020. Estimated Calorie Needs per Day, by Age, Sex, and Physical Activity Level. (n. d.). Retrieved from https://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/appendix-2/

Dillon, J., Rickinson, M., Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., Sanders, D., & Benefield, P. (2006). The value of outdoor learning: evidence from research in the UK and elsewhere. School science review87(320), 107–111.

Donaldson, G. W., & Donaldson, L. E. (1958). Outdoor education a definition. Journal of Health, Physical Education, Recreation29(5), 17–63. https://doi.org/10.1080/00221473.1958.10630353

Drummer, T. J., Cook, I. G., Parker, S. L., Barrett, G. A., & Hull, A. P. (2008). Promoting and assessing ‘deep learning’ in geography fieldwork: An evaluation of reflective field diaries. Journal of Geography in higher education32(3), 459–479. https://doi.org/10.1080/03098260701728484

Duffin, M., Powers, A., & Tremblay, G. (2004). Place-based Education Evaluation Collaborative (PEEC): Report on cross-program research and other program evaluation activities 2003–2004. Swanzey: PEER Associat. Retrieved from http://www.seer.org/pages/research/PEEC%202004.pdf

Dvořák, F. (1982). Základy didaktiky biologie. Brno: UJEP.

Dvořan, S. (2008). Zeměpisné exkurze s environmentální tématikou pro 2. stupeň ZŠ. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická.

Dyment, J. E., & Potter, T. G. (2015). Is outdoor education a discipline? Provocations and possibilities. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning15(3), 193–208. https://doi.org/10.1080/14729679.2014.949808

Eastwell, P. (2009). Inquiry learning: Elements of confusion and frustration. The American biology teacher71(5), 263–266. https://doi.org/10.2307/27669426

Eaton, D. (2000). Cognitive and affective learning in outdoor education (doctoral dissertation). Toronto: Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto.

Entwistle, N., & Ramsden, P. (1983). Understanding Student Learning. London: Croom Helm.

Fabiánková, B. (1996). Prvouka v 1.–3. ročníku základní školy. Brno: Paido.

Fairclough, S. J., Beighle, A., Erwin, H., & Ridgers, N. D. (2012). School day segmented physical activity patterns of high and low active children. BMC public health12(1), 406. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-406

Ford, P. (1986). Outdoor Education: Definition and Philosophy. Las Cruces, NM: ERIC Clearinghouse on Rural Education and Small Schools.

Fox, P., & Avramidis, E. (2003). An evaluation of an outdoor education programme for students with emotional and behavioural difficulties. Emotional and Behavioural Difficulties8(4), 267–283. https://doi.org/10.1080/13632750300507025

Framework Educational Programme for Elementary Education. (2016). Praha: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.

Framework Educational Programme for Secondary General Education (Grammar Schools). (2007). Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Frömel, K., Novosad, J., & Svozil, Z. (1999). Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže. Olomouc: Univerzita Palackého.

Fuller, I. A. N., Edmondson, S., France, D., Higgitt, D., & Ratinen, I. (2006). International perspectives on the effectiveness of geography fieldwork for learning. Journal of Geography in Higher Education30(1), 89–101. https://doi.org/10.1080/03098260500499667

Gearon, L. (Ed.). (2014). Learning to teach citizenship in the secondary school: A companion to school experience. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315745794

Giddens, A. (2013). Sociologie. Praha: Argo.

Gilbertson, K., Bates, T., McLaughlin, T., & Ewert, A. (2006). Outdoor education: Methods and strategies. Champaign, IL: Human Kinetics.

Google Images. (n. d). Retrieved from https://www.google.com/imghp?hl=EN

Grác, A. (1967). Aktuální problémy přírodopisného vyučování. Brno: Krajský pedagogický ústav.

Graham, R. W. (2005). Illustrating triangulation in mixed-methods nursing research. Nurse researcher12(4), 7–18. https://doi.org/10.7748/nr2005.04.12.4.7.c5955

Gray, T. (2018). Outdoor learning: not new, just newly important. Curriculum Perspectives38(2), 145–149. https://doi.org/10.1007/s41297-018-0054-x

Gray, T., & Martin, P. (2012). The role and place of outdoor education in the Australian National Curriculum. Journal of Outdoor and Environmental Education16(1), 39. https://doi.org/10.1007/BF03400937

Greasley, B., Clammer, R., McLeod, P., & Nicholls, R. (1987). Geography today. Teachers´ resources. London: Harper Collins Publishers.

Gruenewald, D. A. (2008). The best of both worlds: A critical pedagogy of place. Environmental Education Research14(3), 308–324. https://doi.org/10.1080/13504620802193572

Hammerman, W. M. (1980). Fifty Years of Resident Outdoor Education, 1930–1980: Its Impact on American Education. Martinsville, IND: American Camping Association.

Hardwick, S. W. (2009). Case study approach. In R. Kitchin & N. Thrift (Eds.). International encyclopedia of human geography (pp. 441–445). Oxford: Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00408-9

Hay, I. (2010). Qualitative research methods in human geography. (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.

Healey, M. (2005). Linking research and teaching exploring disciplinary spaces and the role of inquiry-based learning. In R. Barnett (Ed.). Reshaping the university: new relationships between research, scholarship and teaching (pp. 30–42). Maidenhead: McGraw-Hill/Open University Press.

Healey, M. J., & Roberts, J. (Eds.). (2004). Engaging students in active learning: Case studies in geography, environment and related disciplines. Cheltenham: University of Gloucestershire.

Hendl, J. (2012). Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. (3. vyd.). Praha: Portál.

Hill, A. (2012). Developing approaches to outdoor education that promote sustainability education. Journal of Outdoor and Environmental Education16(1), 15. https://doi.org/10.1007/BF03400935

Hill, J., & Woodland, W. (2002). An evaluation of foreign fieldwork in promoting deep learning: A preliminary investigation. Assessment & Evaluation in Higher Education27(6), 539–555. https://doi.org/10.1080/0260293022000020309

Hills, A. P., King, N. A., & Armstrong, T. P. (2007). The contribution of physical activity and sedentary behaviours to the growth and development of children and adolescents. Sports medicine37(6), 533–545. https://doi.org/10.2165/00007256-200737060-00006

Hindle, B. P. (1993). The ‘Project’: putting student‐controlled, small‐group work and transferable skills at the core of a geography course. Journal of Geography in Higher Education17(1), 11–20. https://doi.org/10.1080/03098269308709202

Hoelscher, D. M., Kirk, S., Ritchie, L., & Cunningham-Sabo, L. (2013). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Interventions for the Prevention and Treatment of Pediatric Overweight and Obesity. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 113(10), 1375–1394. https://doi.org/10.1016/j.jand.2013.08.004

Hoffman, J. I., & Fetter Jr, C. W. (1975). Field Trip Modules as Complete Substitutes for Weekly Introductory Geology Laboratories. Journal of Geological Education23(1), 18–19. https://doi.org/10.5408/0022-1368-23.1.18

Hofmann, E. (1999). Jedovnice a okolí: modelová oblast pro terénní vyučování. Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Hofmann, E. (2003). Integrované terénní vyučování. Brno: Paido.

Hofmann, E., & Korvas, P. (2008). Terénní výuka s pohybovými aktivitami. Geographia cassovensis, 2(1), 47–52.

Hofmann, E., & Svobodová, H. (2013). Blending of Old and New Approaches in Geographical Education: A Case Study. Problems of Education in the 21st Century53(53), 51–60.

Hofmann, E., & Svobodová, H. (2017). Case Studies in Geography Education as a Powerful Way of Teaching Geography. In P. Karvánková, D. Popjaková, M. Vančura, & J. Mládek (Eds.). Current Topics in Czech and Central European Geography Education (pp. 115–128). Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43614-2_7

Hofmann, E., Korvas, P., & Poláček, P. (2009). Multimediální učebnice pro terénní výuku. Brno: Masarykova univerzita. Retrieved from http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js09/teren/web/index.html

Hofmann, E., Svobodová, H., & Knecht, P. (2017). Geography Curriculum in Czechia: Challenging Opportunities. In P. Karvánková, D. Popjaková, M. Vančura, & J. Mládek (Eds.). Current Topics in Czech and Central European Geography Education (pp. 15–32). Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43614-2_2

Hofmann, E., Svobodová, H., & Mísařová, D. (2016). Realizace terénní výuky očima učitelů. Geografické informácie, 20(2), 111–120. https://doi.org/10.17846/GI.2016.20.2.111-120

Hofmann, E., Trávníček, M., & Soják, P. (2011). Integrovaná terénní výuka jako systém. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.). Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (pp. 310–315). Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-11

Holmes, D., & Walker, M. (2006). Planning geographical fieldwork. In D. Balderstone (Ed.). Secondary Geography Handbook (pp. 210–225). Sheffield: The Geographical Association.

Hope, M. (2009). The importance of direct experience: A philosophical defence of fieldwork in human geography. Journal of Geography in Higher Education33(2), 169–182. https://doi.org/10.1080/03098260802276698

Hopkins, D. (2000). Powerful learning, powerful teaching and powerful schools. Journal of Educational Change1(2), 135–154. https://doi.org/10.1023/A:1010077007233

Horká, H., & Hromádka, Z. (2010). Pohybové aktivity pro zdraví v kontextu péče o životní prostředí. In E. Řehulka (Ed.). Výchova ke zdraví: Mezinárodní zkušenosti (pp. 265–279). Brno: Masarykova univerzita.

Horwood, B. (2002). The influence of outdoor education on curriculum integration: A case study. The Ontario Journal of Outdoor Education, 14(2), 6–12.

Howden, E. (2012). Outdoor experiential education: Learning through the body. New directions for adult and continuing education, 2012(134), 43–51. https://doi.org/10.1002/ace.20015

Hublová, P. (2014, May 5). Škola v přírodě. Metodický portál RVP. Retrieved from http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/S/%C5%A0kola_v_p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B

Humphrey, A., Post, T., & Ellis, A. (1981). Interdisciplinary methods: A Thematic approach. Santa Monica: Goodyear Publishing Company.

Hungerford, H., Peyton, R. B., & Wilke, R. J. (1980). Goals for curriculum development in environmental education. The Journal of Environmental Education, 11(3), 42–47. https://doi.org/10.1080/00958964.1980.9941381

Hynek, A., & Hynek, N. (2004). Geografické myšlení: jádro současných geografií. In Geografie a proměny poznání geografické reality (pp. 68–77). Ostrava: Ostravská univerzita.

Chang, C. H., & Ooi, G. L. (2008). Role of fieldwork in humanities and social studies education. What the West can learn from the East. Asian Perspectives on the Psychology of Learning and Motivation. Research in Multicultural Education and International Perspectives Series, 7, 295–312.

Chuan, G. K., & Poh, W. P. (2000). Status of fieldwork in the geography curriculum in Southeast Asia. In R. Gerber, & G. K. Chuan (Eds.). Fieldwork in geography: Reflections, perspectives and actions (pp. 99–117). Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-1552-2_6

Inchley, J. et al. (Eds.). (2016). Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2013/2014 survey. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

International Standard Classification of Education. (n. d.) Wikipedia. Retrieved from https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/ISCED.html

Jackson, P. (2006). Thinking Geographically. Geography, 91(3), 199–204.

Jackson, P. (2009). Thinking geographically. In: A different view. A manifesto from the Geographical Association.

Jacobs, H. H. (1989). Interdisciplinary curriculum: Design and implementation. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.

Jakšić, S., Petrić, V., Štemberger, V., & Blažević, I. (2018). The Prevalence and Differences in the Physical Activity Level in Preschool-Aged Children. In H. Svobodová, & P. Vlček (Eds.). Curriculum and Teaching in Physical Education and Geography: interdisciplinary and international perspectives (pp. 77–83). Brno: Masaryk University.

Janko, T. (2012). Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformac. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6400-2013

Jelínek, P., & Kysučan, L. (2014). Venkov a krajina: evropská krajina mezi venkovem a městem, mezi antikou a novověkem. Brno: Masarykova univerzita.

Job, D. (1996). Geography and environmental education: an exploration perspective and strategies. In A. Kent, D. Lambert, M. Naish, & F. Slater (Eds.). Geography in education: viewpoints on teaching and learning. (pp. 22–49). Cambridge: Cambridge University Press.

Job, D. (1999). New direction in geographical fieldwork. Cambridge: Cambridge University Press/Queen Mary Westfield College.

Kahn, E. B., Ramsey, L. T., Brownson, R. C., Heath, G. W., Howze, E. H., Powell, K. E., ... & Corso, P. (2002). The effectiveness of interventions to increase physical activity: a systematic review. American journal of preventive medicine22(4), 73–107. https://doi.org/10.1016/S0749-3797(02)00434-8

Karkdijk, J., van der Schee, J., & Admiraal, W. (2013). Effects of teaching with mysteries on students’ geographical thinking skills. International Research in Geographical and Environmental Education22(3), 183–190. https://doi.org/10.1080/10382046.2013.817664

Karppinen, S. J. (2012). Outdoor adventure education in a formal education curriculum in Finland: action research application. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning12(1), 41–62. https://doi.org/10.1080/14729679.2011.569186

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., & Mládek, J. (Eds.). (2017). Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43614-2

Kellert, S. R., & Wilson, E. O. (Eds.). (1995). The biophilia hypothesis. Washington: Island Press.

Kent, M., Gilbertson, D. D., & Hunt, C. O. (1997). Fieldwork in geography teaching: A critical review of the literature and approaches. Journal of geography in higher education21(3), 313–332. https://doi.org/10.1080/03098269708725439

Klein, J. T., & Newell, W. H. (1996). Advancing interdisciplinary studies. In J. G. Gaff & J. Ratcliff (and associates) (Eds.). Handbook of the undergraduate curriculum (pp. 393–395). San Francisco: Jossey-Bass.

Knecht, P., & Hofmann, E. (2013). K problému řazení geografického učiva ve školních vzdělávacích programech. Informace ČGS32(2), 13–25.

Kolejka, J. (2008). Návrh DSP Integrovaná přírodověda. Brno: Masarykova univerzita.

Kolejka, J. (2014). Jak dál v geografickém vzdělávání talentované mládeže po iGEO 2013 a nejen jí. In A. Ruda (Ed.). 21. středoevropská geografická konference Výzkum a výuka v geografickém vzdělávání (pp. 280–286). Brno: Masarykova univerzita.

Konířová, M. (2006). Branná výchova soupis učebnic branné výchovy ve sbírce oddělení dějin školství Muzea Komenského v Přerově, p. o. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, p. o. oddělení dějin školství. Retrieved from http://www.prerovmuzeum.cz/img/muzeum/V%C3%BDzkum%20OSV/Kon%C3%AD%C5%99ov%C3%A1/soupis%20u%C4%8Debnic%20brann%C3%A9%20v%C3%BDchovy.pdf

Korvas, P. (2005). Intensity load and energy cost at the geographical terrain practice with sports activities. Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and sport, 6(6), 59–64.

Korvas, P. (2009). Integrovaná terénní výuka s pohybovými aktivitami (habilitation thesis). Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity.

Korvas, P., & Cacek, J. (2009). Integrovaná výuka a tělesná výchova na základní škole. Brno: Masarykova univerzita.

Kotásek, J., & Bacík, F., et al. (Eds.). (2001). Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha/White paper. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání.

Kraft, R. J., & Sakofs, M. (Eds.) (1985). The theory of experiential education (2nd ed.). Boulder, CO: Association for Experiential Education.

Kratochvíl, M., Solfronk, J., & Urbánek, P. (2002). Základy didaktiky: studijní texty pro distanční stadium. Liberec: Technická univerzita.

Kujal, B. (1965). Pedagogický slovník. 1. vyd. sv. 2. Praha: SPN.

Kvasničák, R. (2013). Krátkodobý vplyv skúsenostného vyučovania v teréne na vedomosti žiakov o ekosystéme. Pedagogika, 2013(2), 198–219.

Kvasničák, R., Prokop, P. & Pištová, Z. (2005). Krátkodobý vplyv skúsenostného vyučovania v teréne na vedomosti a predstavy žiakov o ekosystéme. E-Pedagogium, 2005(4), 28–36.

Lambert, D. & Balderstone, D. (2010). Learning to Teach Geography in the Secondary School. London: Routledge.

Lambert, D. & Reiss, M. J. (2014). The place of fieldwork in geography and science qualifications (1st ed.). London: Institute of Education, University of London.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511815355

Laws, K. (1989). Learning geography through fieldwork. In J. Fien, R. Gerber, & P. Wilson (Eds.). The Geography Teacher’s Guide to the Classroom (pp. 104–117). Melbourne: Macmillan.

Lee, J. E., Stodden, D. F., & Gao, Z. (2016). Young children’s energy expenditure and moderate-to-vigorous physical activity on weekdays and weekends. Journal of Physical Activity and Health13(9), 1013–1016. https://doi.org/10.1123/jpah.2015-0725

Little, H., & Wyver, S. (2008). Outdoor play: Does avoiding the risks reduce the benefits? Australian Journal of Early Childhood33(2), 33. https://doi.org/10.1177/183693910803300206

Lobstein, T. J., James, W. P. T., & Cole, T. J. (2003). Increasing levels of excess weight among children in England. International journal of obesity27(9), 1136–1138. https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0802324

Lobstein, T., & Jackson‐Leach, R. (2007). Child overweight and obesity in the USA: prevalence rates according to IOTF definitions. Pediatric Obesity2(1), 62–64. https://doi.org/10.1080/17477160601103948

Love, M. S. (2005). Multimodality of learning through anchored instruction. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 48(4), 300–310. https://doi.org/10.1598/JAAL.48.4.3

Lugg, A. (1998). Directions in outdoor education curriculum. Journal of Outdoor and Environmental Education, 4(1), 25–32. https://doi.org/10.1007/BF03400706

Lugg, A. (2007). Developing sustainability-literate citizens through outdoor learning: Possibilities for outdoor education in higher education. Journal of adventure education & outdoor learning7(2), 97–112. https://doi.org/10.1080/14729670701609456

Madarasová Gecková, A. (Ed.) (2016). Mezinárodní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků na základě výzkumu studie Health Behaviour in School-Aged Children realizované v roce 2014 Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Ukrajina a Polsko. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Retrieved from http://www.hbsc.upol.cz/

Machmutov, M. I. (1975). Problemnoje obučenije. Moskva: Pedagogika.

Machyček, J., Kühnlová, H., & Papík, M. (1985). Základy didaktiky geografie. Bratislava: SPN.

Malach, J. (2003). Základy didaktiky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

Malone, L., Palmer, A. M., & Voigt, C. L. (2002). Mapping our world: GIS lessons for educators. Redlands, CA: ESRI Press.

Maňák, J. (1994). Kapitoly z metodologie pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita.

Mapy.cz. (n. d.). Retrieved from www.mapy.cz

Marada, M. (2006). Jak na výuku zeměpisu v terénu. Geografické rozhledy15(3), 2–5.

Martin, A., & Franc, D. (2017). Outdoor and experiential learning: an holistic and creative approach to programme design. Oxon and New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315247441

Martin, F. (2006). Using ICT to create better maps, Chapter 10. In D. Balderstone (Ed.). Secondary Geography Handbook (pp. 106–122). Sheffield: The Geographical Association.

Mazúrek, J. (1984). Metóda terénnych pozorovani vo vyučovani zemepisu na základnej a strednej škole. Martin: Osveta.

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (2005). Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Retrieved from http://www.msmt.cz/file/38377

Metodika realizace environmentální výchovy v terénu. (n. d.). Ústí and Labem: UJEP. Retrieved from http://enviregion.pf.ujep.cz/exkurze/ucitele/data/metodika.pdf

Mackenzie, B. (2003). METS. Retrieved from https://www.brianmac.co.uk/mets.htm

Miller, I. (2001). Didaktika odborných předmětů – VI. Aplikace vhodných forem výuky v odborných předmětech: Učební text – učitelství odborných předmětů. Retrieved from http://miller.wz.cz/

Minaříková, E. (2011). Video v učitelském vzdělávání: vybrané zahraniční zkušenosti. In T. Janík, & E. Minaříková, et al. (Eds.). Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum (pp. 47–74). Brno: Paido.

Mojžíšek, L. (1959). Exkurze v družinách mládeže. Praha: SPN.

Mrázková, K. (2013). Kartografické dovednosti ve výuce zeměpisu. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

Musilová, H., Hradil, F., & Šupka, J. (1979). Přírodověda a vlastivěda na základní škole. Brno: UJEP.

Musilová, P. (2016). Terénní výuka ve vybrané lokalitě. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

Mužík, V., & Krejčí, M. (1997). Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex.

Mygind, E. (2007). A comparison between children's physical activity levels at school and learning in an outdoor environment. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning7(2), 161–176. https://doi.org/10.1080/14729670701717580

České děti venku: Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas. (2016, May 5). Nadace Proměny Karla Komárka. Retrieved from http://www.nadace-promeny.cz/cz/vyzkum.html

Navrátilová, K. (1983). Didaktika Vlastivědy a přírodovědy, 2. část. Nitra: Slovenské pedagogické nakladatelství.

NE x Oprávněné podnikání v cestovním ruchu. (n. d.) Praha: Ministry of Regional Development. Retrieved from at: https://www.mmr.cz/getmedia/d45d7c51-6ec8-4b54-9d2b-5c36a6810be1/I-dil-NE-X-Opravnene-podnikani-v-cestovnim-ruch.pdf?ext=.pdf

Neill, J. (2007). History of Outdoor Education. Retrieved from http://wilderdom.com/History.html

Neill, J. (2008). What is Outdoor Education? Definition (Definitions). Retrieved from http://www.wilderdom.com/definitions/definitions.html

Neill, J. T. (2002). Meta-analytic research on the outcomes of outdoor education. New Hampshire: University of New Hampshire. 

Neumann, J. (2000). Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 3rd edition. Praha: Portál.

Outdoor Education. (2015). New World Encyclopedia. Retrieved from http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Outdoor_education

Nicol, R. (2007). Outdoor education: Research topic or universal value? Part Two. Journal Of Adventure Education And Outdoor Learning, 2(2), 85–99. https://doi.org/10.1080/14729670285200201

Ofsted (Office for Standards in Education). (2011). Geography: Learning to make a world of difference. Retrieved from http://www.ofsted.gov.uk/resources/geography-learning-make-world-of-difference

Oláhová, J., & Nemčíková, M. (2009). Využitie exkurzie jako mimotriednej organizačnej formy na príklade navrhovaného náučného chodníka Remata. In D. Hübelová (Ed.). Geografické aspekty středoevropského prostoru, 1. díl. (pp. 197–203). Brno: Masarykova univerzita.

Oost, K., De Vries, B. & van der Schee, J., A. (2011). Enquiry-driven fieldwork as a rich and powerful teaching strategy – school practices in secondary geography education in the Netherlands. International Research in Geographical and Environmental Education, 20(4), 309–325. https://doi.org/10.1080/10382046.2011.619808

Orion, N. (1993). A model for the development and implementation of field trips as an integral part of the science curriculum. School Science and Mathematics93(6), 325–331. https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.1993.tb12254.x

Outdoor education. (n. d.). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Outdoor_education

Papáček, M. (2010). Limity a šance zavádění badatelsky orientovaného vyučování přírodopisu a biologie v České republice. In M. Papáček (Ed.). Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (DiBi 2010) (pp. 145–162). České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Papík, M. (1980). Vyučovacie prostriedky zemepisu. In Turkota, J. et al. Základy všeobecnej didaktiky geografie (p. 217). Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelstvo.

Petr, J. (2010). Biologická olympiáda – inspirace pro badatelsky orientované vyučování přírodopisu a jeho didaktiku. In M. Papáček (Ed.). Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (DiBi 2010) (pp. 136–144). České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Petty, G. (1996). Moderní vyučování: praktická příručka. Praha: Portál.

Philipsen, G., & Carbaugh, D. (1986). A bibliography of fieldwork in the ethnography of communication. Language in Society, 15(3), 387–397. https://doi.org/10.1017/S0047404500011829

Podroužek, L. (2003). Úvod do didaktiky prvouky a přírodovědy pro primární školu. Dobrá Voda: Aleš Čeněk.

Podroužek, V. (2002). Integrovaná výuka na základní škole v teorii a praxi. Plzeň: Fraus.

Polley, S., & Pickett, B. (2003). The nature and scope of outdoor education in South Australia: A summary of key findings. Australian Journal of Outdoor Education, 7(2), 11–18. https://doi.org/10.1007/BF03400775

Potter, T. G., & Dyment, J. E. (2016). Is outdoor education a discipline? Insights, gaps and future directions. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning16(2), 146–159. https://doi.org/10.1080/14729679.2015.1121767

Practical Outdoor Skills. (n. d.).  Retrieved from http://www2.isu.edu/outdoor/Syllabus_PracticalSkills.html

Price, C., Cohen, D., Pribis, P. & Cerami, J. (2017). Nutrition Education and Body Mass Index in Grades K-12: A Systematic Review. Journal of School Health, 87(9), 715–720. https://doi.org/10.1111/josh.12544

Priest, S. (1986). Redefining outdoor education: A matter of many relationships. The Journal of Environmental Education17(3), 13–15. https://doi.org/10.1080/00958964.1986.9941413

Proměny pro školy. Jak proměnit školní zahradu či hřiště. (n. d.). Praha: Nadace Karla Komárka. Retrieved from http://www.promenyproskoly.cz/cz/skolni-zahrady/zahrada-hrou.html

Průcha, J. (1992). Pedagogické teorie a výzkumy na Západě. Praha: Karolinum.

Průcha, J., Walterová, E. & Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník (7. vyd.). Praha: Portál.

Register of schools and educational facilities. (n. d.). Praha: MŠMT. Retrieved from https://profa.uiv.cz/rejskol/

Remington, T., & Legge, M. (2017). Outdoor education in rural primary schools in New Zealand: a narrative inquiry. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 17(1), 55–66. https://doi.org/10.1080/14729679.2016.1175362

Rickinson, M., et al. (2004). A review of Research Outdoor Learning. London: National Foundantion for Educational Research and King´s College London.

Roberts, J. W. (2012). Beyond learning by doing: Theoretical currents in experiential education. New York and London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203848081

Řehák, B. (1965). Vyučování bioologii na základní devítileté škole a střední všeobecně vzdělávací škole. Praha: SPN.

Řezníčková, D. (2008). Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.

Řezníčková, D. (2015). Didaktika geografie: proměny identity oboru. In I. Stuchlíková, & T. Janík, et al. Oborové didaktiky: vývoj–stav–perspektivy (pp. 259–288). Brno: Masarykova univerzita.

Samková, L., Hošpesová, A., Roubíček, F., & Tichá, M. (2015). Badatelsky orientované vyučování matematice. Scientia in educatione6(1), 91–122. https://doi.org/10.14712/18047106.154

Scott, I., Fuller, I., & Gaskin, S. (2006). Life without fieldwork: Some lecturers' perceptions of geography and environmental science fieldwork. Journal of Geography in Higher Education, 30(1), 161–171. https://doi.org/10.1080/03098260500499832

Shaffir, W. B., & Stebbins, R. A. (2003). Introduction to fieldwork. In M. R. Pogrebin (Ed.). Qualitative approaches to criminal justice: Perspectives from the field (pp. 2–16). Thousand Oaks/London/New Delhi: Sage Publications.

Schwartz‐Barcott, D., Patterson, B. J., Lusardi, P., & Farmer, B. C. (2002). From practice to theory: tightening the link via three fieldwork strategies. Journal of Advanced Nursing39(3), 281–289. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2000.02275.x

Sigmund, E., & Sigmundová, D. (2011). Pohybová aktivita pro podporu zdraví dětí a mládeže. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Silverman, D. (2005). Ako robiť kvalitatívny výskum: praktická príručka. Bratislava: Ikar.

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

Smith, G. A. (2007). Place‐based education: Breaking through the constraining regularities of public school. Environmental Education Research, 13(2), 189–207. https://doi.org/10.1080/13504620701285180

Smrtová, E., Zabadal, R., & Kováříková, Z. (2012). Za Naturou na túru: metodika terénní výuky. Praha: Apus.

Steele, R. M., Van Sluijs, E. M., Cassidy, A., Griffin, S. J., & Ekelund, U. (2009). Targeting sedentary time or moderate-and vigorous-intensity activity: independent relations with adiposity in a population-based sample of 10-y-old British children. The American journal of clinical nutrition90(5), 1185–1192. https://doi.org/10.3945/ajcn.2009.28153

Straková, J. (2013). Jak dál s kurikulární reformou. Pedagogická orientace23(5), 734–743. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-734

Strong, W. B., Malina, R. M., Blimkie, C. J., Daniels, S. R., Dishman, R. K., Gutin, B., ... & Rowland, T. (2005). Evidence based physical activity for school-age youth. The Journal of pediatrics146(6), 732–737. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2005.01.055

Stuchlíková, I. (2010). O badatelsky orientovaném vyučování. In M. Papáček (Ed.). Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (DiBi 2010) (pp. 129–135). České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Svobodová, H., & Hofmann, E. (2018). Are Czech students of teacher training prepared for interdisciplinary teaching? In H. Svobodová, & P. Vlček (Eds.). Curriculum and Teaching in Physical Education and Geography: interdisciplinary and international perspectives (pp. 27–38). Brno: Masaryk University.

Svobodová, H., Mísařová, D., Durna, R., Češková, T. & Hofmann, E. (2019). Koncepce terénní výuky pro základní školy na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terenní výuku předmětů Člověk a jeho svět a Zeměpis. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019

Svobodová, H., Durna, R., Mísařová, D., & Hofmann, E. (2019). Komparace formálního ukotvení terénní výuky ve školních vzdělávacích programech a její pojetí na modelových základních školách. Orbis Scholae 13(2) (in print). https://doi.org/10.14712/23363177.2019.25

Svobodová, H., Durna, R., Pernica, M., & Hofmann, E. (2018). Námětovník pro terénní výuku socioekonomické geografie. Brno: Masarykova univerzita, Elportál.

Svobodová, H., Mísařová, D., & Hofmann, E. (2016). Analýza školních vzdělávacích programů ve vztahu k terénní výuce. In A. Nováček (Ed.). Sborník příspěvků Výroční konference České geografické společnosti Geografické myšlení jako atkuální společenská výzva (pp. 292–302). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Škoda, J., & Doulík, P. (2011). Psychodidaktika: metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha: Grada.

Štoček, M. (2011). Rukověť střední školy školní rok 2011/2012. Nový Bydžov: aTre.

Šupka, J., Hofmann, E., & Rux, J. (1993). Didaktika geografie I. Brno: Masarykova univerzita.

Švec, Š. (1995). Základné pojmy v pedagogike a andragogike: (s anglicko-slovenským slovníkom termínov s definíciami as registrom ich slovensko-anglických ekvivalentov). Bratislava: Iris.

ŠVP Základní školy JUDr. Mareše, Znojmo – charakteristika vzdělávacího oboru zeměpis. (unpublished manuscript). (n. d.). Znojmo: Základní školy JUDr. Mareše.

Tejeda, R., & Santamaría, I. (2010). Models in teaching: a powerfull skill. In Proceedings of the 7th WSEAS International conference on engineering education (pp. 77–85). Sofia: World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS).

Thematic report. Analysis of school curricula for basic education for the period of 2007–2011. (n. d.) Prague: Czech School Inspectorate, 2012, p. 9. Retrieved from http://www.csicr.cz/getattachment/81ecf1bd-9e36-4298-817a-3fc2ecc6198c

Tichý, O. (1965). Metodika zeměpisu. Praha: SPN.

Trávníček, M. (2007). Poslání současné školní tělesné výchovy pohledem učitelů ZŠ. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 (p. 44). Brno: MSD ve spolupráci s PdF MU Brno.

Turčová, I., Martin, A., & Neuman, J. (2005). Diversity in language: Outdoor terminology in the Czech Republic and Britain. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning5(2), 101–117. https://doi.org/10.1080/14729670585200641

Turkota, J. (1980). Základy všeobecnej didaktiky geografie. Bratislava: SPN.

Uhls, Y. T., Michikyan, M., Morris, J., Garcia, D., Small, G. W., Zgourou, E., & Greenfield, P. M. (2014). Five days at outdoor education camp without screens improves preteen skills with nonverbal emotion cues. Computers in Human Behavior39, 387–392. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.05.036

Veisová, E. (2009). Možnosti a důsledky kombinace metod v sociologickém výzkumu se zřetelem na metody focus groups a internetového výzkumu (doctoral dissertation). Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Institut sociologických studií.

Vlček, P., Resnik-Planinc, T., Svobodová, H., & Clausen, S. W. (Eds.). (2016). Integrating Physical Education and Geography: A Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8519-2016

Vystoupil, J., Šauer, M., Holešinská, A., Kunc, J., Tonev, P., & Seidenglanz, D. (2011). Geografie cestovního ruchu České republiky. Plzeň: Aleš Čeněk.

Wahla, A. (1973). Didaktika zeměpisu 1. Obecná didaktika zeměpisu. Ostrava: Pedagogická fakulta.

Wahla, A. (1983). Terminologický a výkladový slovník didaktiky geografie. Ostrava: Pedagogická fakulta.

Waite, S. (2009). Outdoor learning for children aged 2–11: Perceived barriers, potential solutions. In Fourth International Outdoor Education Research Conference (pp. 15–18). Victoria: La Trobe University.

Wareham, N. J., van Sluijs, E. M., & Ekelund, U. (2005). Physical activity and obesity prevention: a review of the current evidence. Proceedings of the Nutrition Society64(2), 229–247. https://doi.org/10.1079/PNS2005423

Wilczyńska-Wołoszyn, M. M. (2003). The geographical laboratory of half a kilometre space around the school. In A. Kolwalczyk (Ed.). Theoretical and methodological aspects of geographical space at the turn of century (pp. 315–320). Warsaw: Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies.

Yang, D., Wang, Z., Xu, D., & Deng, Z. (2014). A small-scale survey of the views and attitudes of junior high school teachers in China toward geographical fieldwork. International Research in Geographical and Environmental Education23(3), 197–212. https://doi.org/10.1080/10382046.2014.927171

Základní škola a Mateřská škola Křtiny. (n. d.). Retrieved from www.zskrtiny.cz

Zink, R., & Boyes, M. (2006). The nature and scope of outdoor education in New Zealand schools. Journal of Outdoor and Environmental Education, 10(1), 11. https://doi.org/10.1007/BF03400826

Zormanová, L. (2012, February 1). Výukové metody aktivizující. Retrieved from http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/15017/vyukove-metody-aktivizujici.html/

Podobné publikace