COFOLA 2019. Část IX. – Atypické podoby trestání ve veřejné správě

Soňa Skulová (ed.), Tomáš Svoboda (ed.), Michal Janovec (ed.)
Anotace

Sekce je tematicky zaměřena nikoli na správní trestání v běžném slova smyslu, nýbrž na různorodé atypické podoby trestání v oblasti veřejné správy. Příspěvky mohou být zaměřeny zejména na typické skutkové podstaty deliktů či atypické správní sankce. Příkladem může být objektivní odpovědnost provozovatele vozidla a její četná specifika. Příspěvky však mohou směřovat také na různorodé „sankční postupy“ ve veřejné správě, které zpravidla vůbec nejsou za trestání považovány. Pozornost může být zaměřena např. na „sankční rozměr“ výkonu působnosti veřejného ochránce práv či obdobně na obecné souvislosti uplatnění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, kterou lze taktéž chápat jako určitou sankci svého druhu. S ohledem na to, že veřejná správa má taktéž určité politické základy, pozornost může být věnována také uplatnění "politických sankcí" ve veřejné správě. Ačkoli téma sekce není zaměřeno na reformu správního trestání, také v rámci této nové právní úpravy se mohou vyskytovat některé (pro běžné správní trestání) atypické aspekty.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9428-4
Počet stran 180
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace