Matematická biologie: e-learningová učebnice

Jiří Holčík (ed.) a kol.
Anotace

Elektronické studijní podklady přispívají k dalšímu zkvalitnění výuky oboru Matematická biologie v synergetické spolupráci dvou kmenových pracovišť IBA MU a ÚMS PřF, které se podílejí na výuce oborových předmětů. Podklady jsou připraveny v hierarchické formě a respektují zásady pro distanční vzdělávání, přičemž je kladen velký důraz na příklady řešení úloh z praxe. Celkem je vytvořeno pět modulů navzájem souvisejících studijních opor. Poslední téma je rozšířením současné nabídky z oblasti rychle se rozvíjející analýzy genomických a proteomických dat.

Více informací

E-kniha (HTML)

ISBN-13 978-80-210-8095-9
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština