Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně. 15. Úvod (1947)

Podobné publikace