Soustavné vybudování atomových skupin v analytické chemii. VII, Reakce a tvorba solí 1-fenyl-3-methyl-5-pyrazolonu a isonitroso-pseudo-thiohydantoinu: podle pokusů N. Wintrové a B. Maretha

Jan Václav Dubský
Více informací

E-kniha (Flipbook)

Počet stran 15
Rok vydání 1939

Obecné informace

Jazyky Čeština, Němčina
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace