Soustavné vybudování atomových skupin v analytické chemii. VII, Reakce a tvorba solí 1-fenyl-3-methyl-5-pyrazolonu a isonitroso-pseudo-thiohydantoinu: podle pokusů N. Wintrové a B. Maretha

Jan Václav Dubský

Podobné publikace