Morfologický rozbor a výklad Ptolemaiových zpráv o hydrografických poměrech komárenské pánve

František Říkovský

Podobné publikace