Lonchopteris Jongmansi nov. sp. z kamenouhelné pánve rosicko-oslavanské

Josef Augusta

Podobné publikace