Měrení modelu pružnosti v tahu metodou dynamickou

Josef Zahradníček

Podobné publikace