O pomyslných kořenech rovnice Γ [z] / a

Otakar Borůvka

Podobné publikace