Kouzlo a umění překladu. Cvičebnice

Elena Krejčová, Nadezhda Stalyanova
Anotace

Název anglicky: The magic and the art of translation. Exercise book

Tato cvičebnice navazuje na příručku Kouzlo a umění překladu a je zamýšlená pro paralelní práci s ní. Jednotlivé kapitoly cvičebnice zrcadlí strukturu publikace Kouzlo a umění překladu. Publikace je určena pokročilým studentům, kteří bulharštinu ovládají na stupni C1 a C2 a již se připravují k úspěšnému ukončení svého studia bulharské filologie nebo sdružených jihoslovanských studií na Filozofické fakultě MU. Každá kapitola má identickou strukturu. Cvičení v každé kapitole jsou převážně lexikální – překlad do češtiny se zaměřením na ustálená slovní spojení, což má za cíl rozšíření a obohacení slovní zásoby budoucích překladatelů a tlumočníků. Speciálně koncipovaná cvičení jsou pak určena k procvičování ovládání předložkových vazeb a jejich správného užití.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9400-0
Počet stran 42
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Bulharština

Podobné publikace