Thermodynamika roztoků bez pomyslných experimentů / Thermodynamique des solutions sans expériences ideales

Alois Lednický
Více informací

E-kniha (Flipbook)

Počet stran 24
Rok vydání 1930

Obecné informace

Jazyky Čeština, Francouzština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace