Thermodynamika roztoků bez pomyslných experimentů / Thermodynamique des solutions sans expériences ideales

Alois Lednický

Podobné publikace