Pohybová aktivita, zdraví a vybrané aspekty zdatnosti žen v Jihomoravském kraji

Lenka Svobodová a kol.
Anotace

Výrazným rysem demografického vývoje v České republice je zvyšující se počet obyvatel ve věku 65 a více let. Dynamicky roste podíl osob vyššího věku, prodlužuje se délka života, klesá porodnost. S prodlužující se délkou života úzce souvisí i jeho kvalita. Vhledem k současnému celosvětovému trendu stárnutí populace je značná pozornost věnována výzkumům o korelátech, tedy faktorech pozitivně či negativně asociovaných k úspěšnému stárnutí. Za posledních pět let bylo na Fakultě sportovních studií zapojeno do vědeckých studií více než 200 osob nad 60 let. Zkoumali jsme různé typy pohybových aktivit a jejich vliv na parametry související s kvalitou života. Shrnutí doporučení vyplývajících z načerpaných zkušeností, upozornění na kritické body a limity byly sepsány do této publikace.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9290-7
Počet stran 135
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina

Podobné publikace