O methodách měření povrchového napětí biologických tekutin se zvláštním zřetelem k methodě torsních vah / Über die Methoden der Messung der Oberflächenspannung biologischer Flüssigkeiten mit besonderer Berücksichtigung der Brinkmannschen Ringmethode

Vitězslav Mazenauer

Podobné publikace