Rýhování vajíčka ježovky za různého parciálního tlaku kyslíku / Sur la segmentation de l’oeuf d’oursin sous des pressions partielles differentes d’oxygène

Ludvík Drastich

Podobné publikace