Rýhování vajíčka ježovky za různého parciálního tlaku kyslíku / Sur la segmentation de l’oeuf d’oursin sous des pressions partielles differentes d’oxygène

Ludvík Drastich
Více informací

E-kniha (Flipbook)

Počet stran 17
Rok vydání 1927

Obecné informace

Jazyky Čeština, Francouzština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace