Vyšetřování o změnách chlorových jontů při hyperchlorhydriích : extraventrikulární fysikálně chemické faktory v pathogenesi peptických vředů : pathologicko-fysiologická a experimentální studie

Josef Podlaha

Podobné publikace