Vyšetřování o změnách chlorových jontů při hyperchlorhydriích : extraventrikulární fysikálně chemické faktory v pathogenesi peptických vředů : pathologicko-fysiologická a experimentální studie

Josef Podlaha
Více informací

E-kniha (Flipbook)

Počet stran 68
Rok vydání 1927

Obecné informace

Jazyky Čeština, Francouzština, Němčina, Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace