Regenerace končetin u larev Dixippus [Carausius] morosus : Přednes. v Čs. biologické společnosti

Viléma Dušková

Podobné publikace