Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing 2018 (ISCOBEMM 2018)

Petr Mikuš (ed.), Martin Cenek (ed.)
Anotace

Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference konané dne 6.9.  - 7.9. 2018 katedrou podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Sborník zahrnuje příspěvky v oboru podnikové ekonomiky, managementu a marketingu zaměřené na moderní trendy a to zejména v oblasti výkonnosti podniků, řízení spokojenost zákazníka, řízení kvality, znalostního managementu, start-upů, inovačního potenciálu MSP, sociálních a digitálních médií, konkurenceschopnosti, strategického managementu, řízení lidských zdrojů, management science a v neposlední řadě v oblasti marketingu, corporate governance a ICT v podnicích.

Petr Mikuš
Editor
Martin Cenek
Editor
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9164-1
Počet stran 254
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky: Sborník z mezinárodní vědecké konference podnikové ekonomiky, managementu a marketingu (ISCOBEMM 2018)

Podobné publikace