Musica viva in schola XXVI.

Petr Hala (ed.)
Anotace

Součástí sborníku je 17 referátů z hudebně pedagogické konference Musica viva in schola XXIX. s názvem „Hudební výchova ve světle výzkumu“. Tři autoři působí v zahraničí, zbylých čtrnáct v tuzemsku. V rámci konference byly prezentovány výsledky rozsáhlých empirických hudebně sociologických výzkumů realizovaných v posledních letech Katedrou hudební výchovy PdF MU, dále zazněly referáty úzce spjaté se vstupem moderních technologií do procesu výuky hudební výchovy a příspěvky, které se zabývají problematikou nových metod, koncepcí a standardů hudební výchovy.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9213-6
Počet stran 169
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9213-2018

Obecné informace

Jazyky Čeština, Slovenština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace