Úvod do softwarových studií. Multimediální elektronický výukový materiál

Jana Horáková
Anotace

Publikace Úvod do softwarových studií seznamuje s dominantním trendem vývoje studií nových médií v posledních patnácti letech, kdy můžeme sledovat vzrůstající zájem teoretiků nových médií o to, jakým způsobem materialita softwaru ovlivňuje a formuje naši společnost a spoluutváří náš svět. Můžeme proto hovořit o "obratu k softwaru" v diskurzu studií nových médií. Výrazem této tendence je vznik softwarových studií, volného souboru aktivit na pomezí teorie a praxe, transformujících studia nových médií přibližně od začátku 21. století. Předkládaná publikace popisuje ustavení softwarových studií jako vyústění určitých myšlenkových tendencí v rámci disciplíny studia nových médií (Kittler, Flusser, Manovich, Cramer, Fuller), vymezuje orientační body jejich institucionalizace a představuje základní metodologické přístupy, které jsou definovány ve vztahu k dalším novým subdisciplínám oboru, kritickým studiím kódu (Critical code studies), studiím platforem (Platform studies) a zlým mediálním studiím (Evil media studies). Výuková pomůcka je určena studentům kurzu FF:IMN100cv Nástroje interpretace novomediálního díla I.

Ke stažení

E-kniha (PDF)

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7214-5
Velikost souboru 2.24 MiB
Počet stran 98
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1. elektron.

Obecné informace

Webová stránka Přejít na www
Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace