Úvod do softwarových studií. Multimediální elektronický výukový materiál

Jana Horáková
Anotace

Publikace Úvod do softwarových studií seznamuje s dominantním trendem vývoje studií nových médií v posledních patnácti letech, kdy můžeme sledovat vzrůstající zájem teoretiků nových médií o to, jakým způsobem materialita softwaru ovlivňuje a formuje naši společnost a spoluutváří náš svět. Můžeme proto hovořit o "obratu k softwaru" v diskurzu studií nových médií. Výrazem této tendence je vznik softwarových studií, volného souboru aktivit na pomezí teorie a praxe, transformujících studia nových médií přibližně od začátku 21. století. Předkládaná publikace popisuje ustavení softwarových studií jako vyústění určitých myšlenkových tendencí v rámci disciplíny studia nových médií (Kittler, Flusser, Manovich, Cramer, Fuller), vymezuje orientační body jejich institucionalizace a představuje základní metodologické přístupy, které jsou definovány ve vztahu k dalším novým subdisciplínám oboru, kritickým studiím kódu (Critical code studies), studiím platforem (Platform studies) a zlým mediálním studiím (Evil media studies). Výuková pomůcka je určena studentům kurzu FF:IMN100cv Nástroje interpretace novomediálního díla I.

Ke stažení

E-kniha (PDF)

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7214-5
Velikost souboru 2.24 MiB
Počet stran 98
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1. elektron.

Obecné informace

Webová stránka Přejít na www
Jazyky Čeština

Podobné publikace