Vztah mezi atmosferickýni srážkami a nadmořskou výškou na Moravě a ve Slezsku/Le Rapport entre les précipitations atmosphériques en Moravie et en Silésie et l'altitude au-dessus du niveau de la mer

František Říkovský

Podobné publikace