Vývoj neogenních sedimentů v území mezi Brnem, Znojmem a Mikulovem/Die Entwicklung der Neogen-Sedimente in dem Gebiete zwischen Brünn, Znaim und Nikolsburg

Vladimír Špalek

Podobné publikace