Několik poznámek o Markovových řetězech/Quelques remarques sur les chaînes de Markoff

Josef Kaucký

Podobné publikace