Náčrtek geologických poměrů v okolí Luhačovic se zřetelem na vznik jejich minerálních pramenů/Sur la situation géologique des environs de Luhačovice et l'origine de leurs sources minérales

Josef Woldřich

Podobné publikace