Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně. 3. (1924)

Podobné publikace