Plavání. Studijní materiál oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Petr Vlček, Hana Šeráková, Tereza Rychnovská
Anotace

Publikace se věnuje problematice výuky plavání, která je v současném českém primárním vzdělávání aktuální, a to především proto, že od září 2017 je plavání na prvním stupni základních škol povinné. Práce se skládá z teoretické části obsahující analýzu kurikulárních dokumentů, výtahu základních pravidel plavání, vysvětlení základních plaveckých dovedností, rozdílů v plavání dětí a dospělých a přehledu plaveckých pomůcek. V praktické části je vytvořeno deset lekcí podle sylabu předmětu Plavání a bruslení (PdF MU). Lekce je možné mezi sebou různě kombinovat. Cílem bylo vytvořit práci, která pomůže studujícím oboru učitelství ZŠ ve vzdělávání, ale také ji mohou použít učitelé plavání na prvním stupni základních škol a využít ji k výuce plavání dětí.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9089-7
Počet stran 66
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Podobné publikace