Otevírání ...
Otevírání ...

Řízení zpětných toků jako prostředek tvorby hodnoty

Alena Klapalová

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-8154-3
 • Formát 148 mm x 210 mm
 • Rok vydání 2017
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):


 • Jazyky Češtinia

Objem zpětných toků, zejména zpětných toků produktů, obalů a odpadu v posledních desetiletích dramaticky narůstá jako důsledek růstu spotřeby. Hodnota produktů, které se stanou součástí zpětných toků, se pouze v USA pohybuje ve stovkách miliard dolarů. Teprve koncem devadesátých let 20. století se však začala prosazovat myšlenka, že řízení zpětných toků negeneruje jenom náklady, ale i potenciální zisk či jinou hodnotu. Monografie Aleny Klapalové prezentuje souhrn poznatků na toto téma, které získala z empirického šetření českých podniků. Týkají se uplatňovaných mechanizmů řízení zpětných toků vedoucích k jedné z hodnot, o jejíž tvorbu mají podniky prioritní zájem. Tou je hodnota finanční v podobě zisku.


Alena Klapalová

doc. ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Autorovy publikace

Podobné publikace

 • Časoprostorové modely nákupního chování české populace
 • Využití stakeholderského přístupu při strategické analýze podniku
 • Reklamační politika a její ekonomické souvislosti
 • Specifika řízení zpětných toků
 • Reportování o společenské odpovědnosti podniku
 • Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013
 • Řízení zpětných toků
 • Politika hospodářské soutěže na železnici – teorie, zkušenosti a praktická aplikace
 • Faktory ovlivňující CSR reportování
 • Nabídka publikací MU

  Katalog