Otevírání ...
Otevírání ...

Testamentum militis jako inspirační zdroj moderního dědického práva

Pavel Salák

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-8381-3
 • Formát 148 mm x 210 mm
 • Počet stran 356
 • Rok vydání 2016
 • Pořadí vydání 1.

 • Jazyky Čeština

Cílem publikace je čtenáři přiblížit institut římského vojenského testamentu. Tento institut lze z hlediska dědického práva charakterizovat jako výjimku ke všem pravidlům, jimiž bylo římské dědické právo svázáno. Postupným vývojem se však z výjimek začalo stávat pravidlo, což vyvrcholilo v zákonících moderní doby. Publikaci lze rozdělit do třech hlavních částí. První si klade za cíl přiblížit důvody vzniku a historický vývoj vojenského testamentu v Římě. Druhá se zaměřuje na obsah tohoto privilegia. Na ni pak navazuje třetí, která na příkladě několika zásad dědického práva ukazuje, jak se z výjimek stávalo pravidlo a jaké to s sebou neslo a nese následky.


Pavel Salák

JUDr. Pavel Salák, Ph.D.

Osobní identifikace 10908 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/10908

Podobné publikace

 • Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století
 • Stavební zákon a ochrana životního prostředí
 • Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka
 • Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží – ano či ne?
 • Hmotněprávní aspekty poplatkové povinnosti studentů veřejných vysokých škol
 • Firemní právo v České republice. Vývoj a srovnání s Německem a Slovenskem
 • Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích
 • Nepřímá diskriminace
 • Hnutí Právo a literatura koncem 20. a na počátku 21. století
 • Nabídka publikací MU

  Katalog