Otevírání ...
Otevírání ...

Becoming a teacher: The dance between tacit and explicit knowledge

Vlastimil Švec, Jan Nehyba, Petr Svojanovský a kol.

E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-8605-0
 • Velikost souboru 3.3 MiB
 • Počet stran 279
 • Rok vydání 2017
 • Pořadí vydání 1., elektronické
 • doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8605-2017

 • Návrh obálky Eva Šimonová
 • Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky: Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi

Kniha pojednává o fenoménu tacitních znalostí u studentů učitelství v magisterském stupni vzdělávání. Zaměřuje se jednak na teoretická východiska zkoumání tacitních znalostí a poukazuje na důležitost metodologického obratu ve zkoumání tohoto tématu. Dále představuje velmi podrobně kvalitativně orientovanou metodu sběru dat (Čistý jazyk), která byla využita v prezentovaném výzkumu. V empirické částí knihy se pak věnuje jednotlivým tématům, které úzce souvisí s tacitními znalostmi studentů, jako jsou neočekávané situace, subjektivní pojetí výuky nebo sdílení tacitních a explicitních znalostí.


Vlastimil Švec

prof. PhDr. Vlastimil Švec, Ph.D.

Osobní identifikace 190 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/190

Autorovy publikace

Jan Nehyba

Mgr. Jan Nehyba, Ph.D.

Osobní identifikace 106930 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/106930

Autorovy publikace

Petr Svojanovský

Mgr. Petr Svojanovský

Osobní identifikace 174467 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/174467

Autorovy publikace

James Lawley

BSc. James Lawley

Autorovy publikace

Radim Šíp

doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Osobní identifikace 8686 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/8686

Autorovy publikace

Eva Minaříková

Mgr. Eva Minaříková, Ph.D.

Osobní identifikace 102818 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/102818

Autorovy publikace

Blanka Pravdová

Mgr. Blanka Pravdová, Ph.D.

Osobní identifikace 358527 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/358527

Autorovy publikace

Barbora Šimůnková

Mgr. Barbora Šimůnková

Osobní identifikace 221682 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/221682

Autorovy publikace

Jan Slavík

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Osobní identifikace 36617 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/36617

Autorovy publikace

Podobné publikace

 • Integrating Physical Education and Geography. A Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark
 • Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy
 • Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013
 • O vzdělávání, o učitelství a tak trochu i o pedagogice. Rozhovory na průsečíku tří generací
 • Z posluchárny za katedru. Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství
 • Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace
 • Školní vzdělávání. podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky
 • Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky
 • Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy
 • Nabídka publikací MU

  Katalog