Otevírání ...
Otevírání ...

Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky

Tomáš Janík a kol.

Pevná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-6349-5
 • Formát 176 mm x 250 mm
 • Počet stran 434
 • Rok vydání 2013
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-8258-8
 • Velikost souboru 12.3 MiB
 • Počet stran 434
 • Rok vydání 2016
 • Pořadí vydání 1., elektronické
 • doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8258-2016

 • Jazyky Angličtina, Čeština

Kniha představuje koncepci obsahově zaměřeného přístupu ke zkoumání a zlepšování výuky. Oproti stávajícím přístupům důsledněji realizuje obrat k obsahové dimenzi učebních procesů. Programově je vřazena pod zastřešující slogan kvalita (ve) vzdělávání. Kvalita je zde chápána dynamicky – s ohledem na to, jak učitel připravuje, realizuje a vyhodnocuje výuku, resp. zvažuje a zdůvodňuje alternativy.

S cílem nabídnout učitelům postup umožňující zlepšovat výuku na základě její reflexe je zde představena metodika rozvíjející hospitace a metodika AAA (anotování, analyzování a alterování výukových situací). Jejich princip je ilustrován na didaktických kazuistikách za různé obory s perspektivou nad-oborového zobecnění. Autoři věří, že kniha otevírá cestu k reflektovanému rozvíjení kvality výuky a výhledově snad i k nové (produktivní) kultuře vyučování a učení.


Tomáš Janík

doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

Osobní identifikace 17210 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/17210

Autorovy publikace

Jan Slavík

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Osobní identifikace 36617 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/36617

Autorovy publikace

Vladislav Mužík

doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Osobní identifikace 549 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/549

Josef Trna

doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

Osobní identifikace 2027 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/2027

Tomáš Janko

Veronika Lokajíčková

Mgr. Veronika Lokajíčková

Jindřich Lukavský

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.

Eva Minaříková

Mgr. Eva Minaříková

Osobní identifikace 102818 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/102818

Autorovy publikace

Jiří Sliacky

Zuzana Šalamounová

Mgr. et Mgr. Zuzana Šalamounová

Osobní identifikace 109084 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/109084

Simona Šebestová

Mgr. Simona Šebestová, Ph.D.

Naďa Vondrová

doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Pavel Zlatníček

Podobné publikace

 • Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění
 • Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy
 • Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka. videostudie
 • Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2013
 • Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody
 • Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace
 • Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy
 • Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu
 • Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
 • Nabídka publikací MU

  Katalog