Otevírání ...
Otevírání ...

Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením – současné trendy v České republice a v zahraničí

Lucie Procházková

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-7607-5
 • Formát 148 mm x 210 mm
 • Počet stran 195
 • Rok vydání 2014
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):


 • Návrh obálky Štěpán Hulc
 • Jazyky Čeština, Angličtina, Němčina

Pracovní začlenění a možnost seberealizace lidí s postižením jsou spojeny s řadou obtíží, v nemalé míře závisí na postojích okolní společnosti. Těmi se zabývá i tato kniha. Úvodní kapitoly tvoří teoretický vstup do tématu práce, postavení člověka s postižením ve společnosti, možnosti pracovního uplatnění a podpora při něm. Pozornost je věnována vývoji vnímání práce a člověka s postižením a historickým změnám v možnostech jejich pracovního uplatnění. Popsány jsou příklady české i zahraniční dobré praxe z oblasti podpory při přípravě a uplatnění na trhu práce. V poslední kapitole jsou představeny výsledky kvantitativního výzkumu zaměřeného na postoje české společnosti k pracovnímu začlenění lidí s postižením. Mezi faktory, které mohou mít na postoj vliv, patří osobní zkušenost, druh postižení či prostředí, ve kterém dochází ke kontaktu, za méně významné se v tomto případě ukázaly věk a vzdělání.


Lucie Procházková

PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Osobní identifikace 20097 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/20097

Podobné publikace

 • Child welfare discourses and practices in the Czech lands: the segregation of Roma and disabled children during the nineteenth and twentieth centuries
 • Dětské pojetí smrti
 • Addictive behavior of full-time students at Masaryk University and options in its prevention
 • Nabídka publikací MU

  Katalog