Otevírání ...
Otevírání ...

Studentské profesní praxe – Multikulturní lekce ve školách a v dalších institucích. Výukové materiály

Lenka Gulová (ed.)

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-8119-2
 • Formát 148 mm x 210 mm
 • Počet stran 415
 • Rok vydání 2015
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-8145-1
 • Velikost souboru 4.3 MiB
 • Rok vydání 2015
 • Pořadí vydání 1., elektronické

 • Jazyky Čeština

Publikace nabízí zpracované metodické výukové materiály multikulturních lekcí. Tyto lekce realizovaly studentské týmy pod garancí pedagogů v průběhu profesní praxe oboru sociální pedagogika a v rámci předmětu Základy multikulturní výchovy, Interkulturní kompetence sociálního pedagoga a Vybraná témata multikulturní výchovy. Jedná se o zpracování nejrůznějších témat multikulturní výchovy do konkrétní výukové lekce, která byla v uplynulých letech realizována v různých typech škol a tříd nebo i v dalších institucích. Lekce vycházejí jednak z požadavků škol a současně reagují na aktuální témata ve společnosti. Lekce byly realizovány v rozsahu dvou a více hodin v konkrétní třídě za přítomnosti učitele. Studentské profesní týmy lekci zpracovaly v průběhu semestru, vytvořily metodiku, lekci implementovaly do školní výuky a výsledek připravily k prezentaci profesní praxe. Lekce byly drobně upraveny a pro názornost ponechány v autentickém zpracování autorů. Studentské týmy využívaly nejrůznější spektrum didaktických metod, aktivizačních prvků, hrových činností a dramatické výchovy.


Lenka Gulová

Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Osobní identifikace 5686 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/5686

Podobné publikace

 • Kvalita kurikula a výuky. výzkumné přístupy a nástroje
 • Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
 • Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti
 • Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013
 • Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství
 • Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi
 • Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace
 • Školní vzdělávání. Od podmínek k výsledkům
 • Učitel v teorii a praxi
 • Nabídka publikací MU

  Katalog