Otevírání ...
Otevírání ...

Regional Security Interdependence. Proceedings of the Workshop Organized by the Department of Political Science of the Faculty of Social Studies of the Masaryk University in Brno on 25 September 2015

Miroslav Mareš (ed.), Tomáš Šmíd (ed.)

E-kniha (PDF):

  • ISBN-13 978-80-210-7974-8
  • Velikost souboru 1.3 MiB
  • Počet stran 86
  • Rok vydání 2015
  • Pořadí vydání 1., elektronické

  • Jazyky Angličtina

Sborník se zabývá regionální bezpečnostní vzájemnou závislostí. Je to důležitá součást soudobých bezpečnostních studií, která zahrnuje teorie regionálního bezpečnostního komplexu a mezinárodní vzájemné závislosti. Přístupy využité v tomto sborníku integrují oba výše zmíněné koncepty. Příspěvky jsou zaměřeny na dvě hlavní oblasti – meziregionální vzájemnou závislost na Blízkém východě a ve Střední Asii a ve střední a východní Evropě. Je analyzováno široké spektrum hrozeb – zahraniční politika, guerillová válka, terorismus, energetická bezpečnost, nukleární proliferace atd. Autoři příspěvků jsou spojeni s bezpečnostními a strategickými studiemi na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.


Miroslav Mareš

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Osobní identifikace 922 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/922

Tomáš Šmíd

Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.

Osobní identifikace 23814 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/23814

Tomáš Bělonožník

Iveta Hlouchová

Mgr. Iveta Hlouchová

Osobní identifikace 273905 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/273905

Tomáš Kaválek

Mgr. Tomáš Kaválek

Osobní identifikace 363627 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/363627

Martin Laryš

Lukáš Visingr

Podobné publikace

  • Understanding Care Policies in Changing Times: Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway
  • Nabídka publikací MU

    Katalog