Otevírání ...
Otevírání ...

Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu

Petr Knecht

Brožovaná vazba:


E-kniha:

 • ISBN-13 978-80-210-7652-5
 • Velikost souboru 8.3 MiB
 • Rok vydání 2015
 • Pořadí vydání 1., elektronické

 • Jazyky Čeština

Rozvíjení kompetence k řešení problémů v současnosti představuje jeden ze základních cílů vzdělávání. Na příkladu zkoumání kvality učebních úloh publikace popisuje, zda a v jaké míře výuka zeměpisu na základních školách v Česku poskytuje žákům příležitosti řešit geografické problémy. První část knihy kromě jiného syntetizuje doposud izolované teoretické a empirické poznatky pedagogiky a psychologie týkající se didaktického využití řešení problémů. Ve druhé části knihy je popsán výzkum učebních úloh v učebnicích a ve výuce zeměpisu. Výsledky výzkumu jsou následně interpretovány na pozadí soudobých úvah o kvalitě (ve) vzdělávání. Kniha má ambici oslovit nejen čtenáře se zájmem o odpovědi na stanovené výzkumné otázky, ale klade si také za cíl přispět do diskuse o aktuálním stavu geografického vzdělávání a didaktiky geografie v Česku.


Petr Knecht

Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Osobní identifikace 53924 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/53924

Podobné publikace

 • Znalostní báze učitelství
 • Učitel v teorii a praxi
 • Školní vzdělávání. Od podmínek k výsledkům
 • Becoming a teacher: The dance between tacit and explicit knowledge
 • Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy
 • Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti
 • Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství
 • Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2013
 • Studentské profesní praxe – Multikulturní lekce ve školách a v dalších institucích. Výukové materiály
 • Nabídka publikací MU

  Katalog