Otevírání ...
Otevírání ...

Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu

Petr Knecht

Brožovaná vazba:


E-kniha:

 • ISBN-13 978-80-210-7652-5
 • Velikost souboru 8.3 MiB
 • Rok vydání 2015
 • Pořadí vydání 1., elektronické

 • Jazyky Čeština

Rozvíjení kompetence k řešení problémů v současnosti představuje jeden ze základních cílů vzdělávání. Na příkladu zkoumání kvality učebních úloh publikace popisuje, zda a v jaké míře výuka zeměpisu na základních školách v Česku poskytuje žákům příležitosti řešit geografické problémy. První část knihy kromě jiného syntetizuje doposud izolované teoretické a empirické poznatky pedagogiky a psychologie týkající se didaktického využití řešení problémů. Ve druhé části knihy je popsán výzkum učebních úloh v učebnicích a ve výuce zeměpisu. Výsledky výzkumu jsou následně interpretovány na pozadí soudobých úvah o kvalitě (ve) vzdělávání. Kniha má ambici oslovit nejen čtenáře se zájmem o odpovědi na stanovené výzkumné otázky, ale klade si také za cíl přispět do diskuse o aktuálním stavu geografického vzdělávání a didaktiky geografie v Česku.


Petr Knecht

Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Osobní identifikace 53924 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/53924

Podobné publikace

 • Školní vzdělávání: učitel – vyučování, žák – učení
 • Prezentačně-hodnotící předmětové portfolio v 7. ročníku ZŠ. případová studie
 • Učitel v teorii a praxi
 • Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky
 • Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody
 • Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy
 • Studentské profesní praxe – Multikulturní lekce ve školách a v dalších institucích. Výukové materiály
 • Školní vzdělávání. podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky
 • Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace
 • Nabídka publikací MU

  Katalog