Otevírání ...
Otevírání ...

Child welfare discourses and practices in the Czech lands: the segregation of Roma and disabled children during the nineteenth and twentieth centuries

Victoria Shmidt

E-kniha (PDF):


  • Jazyky Angličtina
Poznámka

Rezence knihy (EN)

Přes veškeré pokusy o lepší porozumění příčinám a důsledkům segregace dětí romského etnika a dětí se zdravotním postižením v ČR zůstává tato silně zpolitizovaná problematika na okraji zájmu mnoha vědeckých disciplín. Chybí zejména interdisciplinární přístup, který by dokázal prohloubit současné poznání a pomohl tak vypracovat ucelenou teorii segregace. Tato kniha sleduje formování institucí a diskursů, týkajících se vzdělávání a sociální péče, které byly a jsou za poslední 150 let v českých zemích určené dětem s postižením a dětem romského etnika. V souladu se zásadou historizace používá autorka institucionální diskurs-analýzu, kdy na základě zkoumání v archivech, rozboru odborných periodik a sekundárních výzkumů vysvětluje současné nedostatky a limity eforem směrujících k integraci dětí s postižením a romského etnika.

Recenze knihy (EN)


Victoria Shmidt

Mgr. Victoria Shmidt, Ph.D.

Osobní identifikace 320753 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/320753

Podobné publikace

  • Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením  – současné trendy v České republice a v zahraničí
  • Dětské pojetí smrti
  • Addictive behavior of full-time students at Masaryk University and options in its prevention
  • Nabídka publikací MU

    Katalog