Otevírání ...
Otevírání ...

Praktické vzdělávání v sociální práci optikou konceptu resilience

Monika Punová, Jitka Navrátilová, Kateřina Kubalčíková, Zdeňka Dohnalová, Stanislava Ševčíková, Anna Jílková

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-7337-1
 • Formát 148 mm x 210 mm
 • Počet stran 224
 • Rok vydání 2014
 • Pořadí vydání 1.
Bibliografická citace

PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ a Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. 1-. Brno: Masarykova univerzita; Centrum praktických a evaluačních studií, 2014. 224 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7337-1.


E-kniha:

 • ISBN-13 978-80-210-7759-1
 • Velikost souboru 1.3 MiB
 • Rok vydání 2015
 • Pořadí vydání 1., elektronické

 • Jazyky Čeština

Kniha ,,Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilience" prezentuje nový směr pohledu na přípravu sociálních pracovníků na jejich budoucí profesi. Zatímco dosavadní vzdělávací přístupy kladly důraz na problémy v životech klientů a zaměřovaly výuku směrem k řešení těchto deficitů, autoři monografie nahlížejí na přípravu studentů sociální práce skrze perspektivu silných stránek (Strengths-based Perspective), zvláště pak resilienčního konceptu. Takto zaměřené vzdělávání vychází z předpokladu, že silné stránky klientů se stávají přirozenými zdroji, prostřednictvím nichž mohou dosáhnout požadovaných změn ve své obtížné životní situaci. Tato teoretická východiska umožňují nejenom zásadní změnu v přístupu ke klientům, ale zároveň rozšiřují možnosti, jak připravit studenty na obtíže a náročnost, které s sebou přináší výkon sociální práce. Monografie si klade za cíl odpovědět na otázku: *Jakým způsobem lze v rámci praktického vzdělávání rozvíjet resilienční schopnosti u studentů sociální práce*? Publikace opírající se o řadu a výzkumných poznatků předkládá vybrané teoretické přístupy ke vzdělávání, v rámci nichž identifikujeme možnosti využití konceptu resilience a zároveň ukazujeme praktické aplikace využití toto konceptu na úrovni individuální, skupinové a komunitní sociální práce.


Monika Punová

PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Osobní identifikace 11547 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/11547

Autorovy publikace

Jitka Navrátilová

Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Osobní identifikace 45609 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/45609

Autorovy publikace

Kateřina Kubalčíková

PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D

Osobní identifikace 6765 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/6765

Autorovy publikace

Zdeňka Dohnalová

Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Osobní identifikace 44672 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/44672

Autorovy publikace

Stanislava Ševčíková

Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.

Osobní identifikace 78509 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/78509

Autorovy publikace

Anna Jílková

Mgr. Anna Jílková, DiS.

Osobní identifikace 79151 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/79151

Autorovy publikace

Podobné publikace

 • Fungování tržní ekonomiky a její stabilizace
 • Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami
 • Evropa v mezinárodním měnovém systému
 • Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly
 • Lokální ekonomiky v souvislostech aneb Produkce a spotřeba z blízka
 • Dotační politiky EU. Jak napsat dobrou projektovou žádost
 • Strukturální fondy EU – projektový cyklus a projektové řízení
 • Energiewende. Současný stav, budoucí vývoj a důsledky pro ČR
 • Nabídka publikací MU

  Katalog