Otevírání ...
Otevírání ...

Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny

Karolína Pešková

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-6149-1
 • Formát 158 mm x 225 mm
 • Počet stran 205
 • Rok vydání 2012
 • Pořadí vydání 1.
Bibliografická citace

PEŠKOVÁ, Karolína. Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 205 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 32. ISBN 978-80-210-6149-1.


E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-6399-0
 • Velikost souboru 6.3 MiB
 • Počet stran 205
 • Rok vydání 2013
 • Pořadí vydání 1. elektron.
 • doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-6399-2013
Bibliografická citace

PEŠKOVÁ, Karolína. Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 205 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 32. ISBN 978-80-210-6399-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6399-2013.


Poznámka

Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Brno 2013

Publikace je zaměřena na problematiku vizuálních prostředků pro výuku reálií v učebnicích němčiny. Po teoretickém uvedení jsou představena dvě výzkumná šetření. Cílem prvního šetření bylo zjistit, jaké typy, obsahy a funkce vizuálních prostředků pro výuku reálií se v učebnicích němčiny vyskytují. Výsledky kvantitativní analýzy čtyř učebnic pro výuku němčiny na 2. stupni ZŠ poukázaly na některé společné i rozdílné tendence. Cílem druhého šetření bylo zjistit, jakou funkci učitelé připisují vizuálním prostředkům pro výuku reálií v učebnicích němčiny, za jakým účelem je využívají a jak je hodnotí. Výpovědi získané ze šesti rozhovorů s učiteli potvrdily některá zjištění prvního šetření. Na základě zjištěných nedostatků učebnic z posuzovaného hlediska jsou nabídnuta doporučení pro tvorbu učebnic.


Karolína Pešková

Mgr. Karolína Pešková, Ph.D.

Osobní identifikace 105646 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/105646

Autorovy publikace

Podobné publikace

 • Integrating Physical Education and Geography. A Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark
 • O vzdělávání, o učitelství a tak trochu i o pedagogice. Rozhovory na průsečíku tří generací
 • Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti
 • Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů
 • Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka. videostudie
 • Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury
 • Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství
 • Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy
 • Učitel v teorii a praxi
 • Nabídka publikací MU

  Katalog