Otevírání ...
Otevírání ...

Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace

Tomáš Janko

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-6135-4
 • Formát 158 mm x 225 mm
 • Počet stran 145
 • Rok vydání 2012
 • Pořadí vydání 1.
Bibliografická citace

JANKO, Tomáš. Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 142 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, Sv. 30. ISBN 978-80-210-6135-4.


E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-6400-3
 • Velikost souboru 9.3 MiB
 • Počet stran 142
 • Rok vydání 2013
 • Pořadí vydání 1. elektron.
 • doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-6400-2013
Bibliografická citace

JANKO, Tomáš. Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace. 1. elektron. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 142 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, Sv. 30. ISBN 978-80-210-6400-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6400-2013.


 • Jazyky Čeština, Angličtina

Publikace se zaměřuje na problematiku nonverbálních prvků v učebnicích zeměpisu pro základní školy a jejich hodnocení z hlediska potenciálu napomáhat při porozumění učivu. Východiskem je předpoklad, že efektivní fungování nonverbálních prvků jako didaktických prostředků může být posíleno jejich odpovídajícím ztvárněním. K vysvětlování je přistupováno z hlediska teorie učebnic a prostřednictvím konceptů didaktické transformace a zprostředkovávání vzdělávacího obsahu. Jádrem publikace je představení výzkumu, který se zaměřoval na posuzování typů nonverbálních prvků v učebnicích zeměpisu. Kromě toho bylo zjišťováno žákovské hodnocení kvalit nonverbálních prvků. Výsledky výzkumu odpovídají na otázky týkající se didaktické vybavenosti současných českých učebnic zeměpisu pro základní školy.


Tomáš Janko

Podobné publikace

 • Kvalita kurikula a výuky. výzkumné přístupy a nástroje
 • Učitel v teorii a praxi
 • Znalostní báze učitelství
 • Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury
 • Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody
 • Školní vzdělávání. podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky
 • Integrating Physical Education and Geography. A Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark
 • Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti
 • Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny
 • Nabídka publikací MU

  Katalog