Otevírání ...
Otevírání ...

Prezentačně-hodnotící předmětové portfolio v 7. ročníku ZŠ. případová studie

Antonín Václavík

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-6708-0
 • Formát 158 mm x 225 mm
 • Počet stran 228
 • Rok vydání 2014
 • Pořadí vydání 1.
Bibliografická citace

VÁCLAVÍK, Antonín. Prezentačně-hodnotící předmětové portfolio v 7. ročníku ZŠ: případová studie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 228 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 34. ISBN 978-80-210-6708-0.


E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-6822-3
 • Velikost souboru 13.3 MiB
 • Počet stran 228
 • Rok vydání 2014
 • Pořadí vydání 1. elektron.
 • doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-6822-2014
Bibliografická citace

VÁCLAVÍK, Antonín. Prezentačně-hodnotící předmětové portfolio v 7. ročníku ZŠ: případová studie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 228 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 34. ISBN 978-80-210-6822-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6822-2014.


 • Jazyky Čeština, Angličtina

Práce se zabývá tématem žákovského portfolia. V teoretické části je objasněn konceptuální rámec případové studie. Obsahuje teoretické pohledy na portfolio, základní přístupy k němu a zdůrazňuje témata, která budou základem pro analýzy dat. Definuje výzkumný problém a přínos prací tohoto typu. V empirické části je analyzována metodologie případové studie, jejímž cílem je deskripce práce s portfoliem ve vybraném případu. V rámci empirické části jsou interpretována data tak, aby osvětlila zkoumaný fenomén pro další intenzivnější šetření, nabídla vhled do dalších podobných případů a poskytla inspiraci a zdroje pro další výzkum.


Antonín Václavík

Mgr. Antonín Václavík, Ph.D.

Podobné publikace

 • Determinanty účinnosti učitelských praxí
 • Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů
 • Učitel v teorii a praxi
 • Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny
 • Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy
 • Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny. Metodické listy pro učitele základních i středních škol
 • Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství
 • Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu
 • Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání
 • Nabídka publikací MU

  Katalog