Otevírání ...
Otevírání ...

Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka. videostudie

Simona Šebestová

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-5685-5
 • Formát 158 mm x 225 mm
 • Počet stran 158
 • Rok vydání 2011
 • Pořadí vydání 1.
Bibliografická citace

ŠEBESTOVÁ, Simona. Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: videostudie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 158 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi; svazek 25. ISBN 978-80-210-5685-5.


E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-6825-4
 • Velikost souboru 10.3 MiB
 • Počet stran 158
 • Rok vydání 2014
 • Pořadí vydání 1. elektron.
 • doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-6825-2014
Bibliografická citace

ŠEBESTOVÁ, Simona. Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: videostudie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 158 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 25. ISBN 978-80-210-6825-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6825-2014.


 • Jazyky Čeština, Angličtina

Publikace pojednává o procesech vyučování a učení ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy z hlediska příležitostí k rozvíjení řečových dovedností. V první části publikace je představen základní přehled vývojových trendů v pojetí a cílech cizojazyčného vzdělávání v mezinárodním i domácím kontextu, příležitosti k učení a řečové dovednosti jako teoretická východiska výzkumu a současný stav poznání zkoumané problematiky u nás i v zahraničí. Těžištěm publikace je výzkum realizovaný prostřednictvím videostudie s cílem zjistit, v jaké míře nabízí výuka anglického jazyka příležitosti k rozvíjení řečových dovedností poslechu, mluvení, čtení a psaní. Je představen proces vytváření výzkumného nástroje – kategoriálního systému – a postup kvantitativní a výběrové kvalitativní analýzy pořízených videozáznamů. Výzkumná zjištění přinášejí odpovědi na otázky týkající se příležitostí k rozvíjení řečových dovedností a míry jejich integrace a využití cílového a mateřského jazyka ve výuce.


Simona Šebestová

Mgr. Simona Šebestová, Ph.D.

Podobné publikace

 • Kvalita kurikula a výuky. výzkumné přístupy a nástroje
 • Znalostní báze učitelství
 • Z posluchárny za katedru. Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství
 • Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny
 • Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění
 • Učitel v teorii a praxi
 • Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy
 • Becoming a teacher: The dance between tacit and explicit knowledge
 • Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy
 • Nabídka publikací MU

  Katalog